Летен подготвителен курс по математика за 7. клас

Ако детето ви е тийнейджър на възраст между 14 и 18 години и проявява явен интерес към бизнеса, бизнес процесите и финансите, има логическо, математическо и аналитично мислене и като цяло е зряло и учи бързо, нашата програма за млади предприемачи и финансисти е нещо, което Ви препоръчваме, тъй като със сигурност ще повиши значително финансовата му грамотност, като промени му начина на мислене и го ориентира в това с какво иска да се занимава занапред, какво иска да учи като студенти като цяло в каква сфера желае да се реализира.

Начало на курса: 15 Април 2023

Край на курса:  15 Юли 2023

Място: Зала 31А, Етаж 2

Иванка Митова

email

ivanka@abv.bg

Телефон

+359 882 469 888

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30 – 8:30 Прием на децата – работа с настолни игри Прием на децата – рисунка Прием на децата – работа с настолни игри Прием на децата – рисунка Прием на децата – работа с настолни игри
8:30-9:00 закуска закуска закуска закуска закуска
9:00 – 09:30

Дейности – запознаване с литературно произведение (от списъка с книги за лятната ваканция);

–        диктовка

Дейности – решаване на математически задачици1

Дейности – запознаване с литературно произведение (от списъка с книги за лятната ваканция);

–        диктовка

 

Дейности – решаване на математически задачи

Дейности – запознаване с литературно произведение (от списъка с книги за лятната ваканция);

–        диктовка

9:30 – 10:00 Приложни дейности (моделиране, рисуване, апликиране, изработване на тематичен елемент (пример: рибка) Приложни дейности (моделиране, рисуване, пъзел) Приложни дейности (моделиране, рисуване, апликиране)

Посещение

( пример: на музей, библиотека, кино и др.);

Приложни дейности (моделиране, рисуване, апликиране, изработване на тематичен елемент (пример: рибка)
10:00 – 11:45 Игри на открито (пример: детска площадка, кей, парк); Игри на открито (пример: детска площадка, кей, парк); Игри на открито (пример: детска площадка, кей, парк); Игри на открито (пример: кей, парк); Игри на открито (пример: детска площадка, кей, парк);
12:00 – 12:30 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд
12:30 – 13:30 Игри / настолни игри Игри / настолни игри Игри / настолни игри Игри / настолни игри Игри / настолни игри
13:30 – 14:30 Дискусия, свързана с тематичната седмица Игри, свързана с тематичната седмица Въпроси, свързана с тематичната седмица Дискусия, свързана с тематичната седмица Въпроси, свързана с тематичната седмица
14:30 – 15:30 Игри на открито /зависи от времето/ Игри на открито /зависи от времето/ Игри на открито /зависи от времето/ Игри на открито /зависи от времето/ Игри на открито /зависи от времето/
15:30 – 16:00 Музикални дейности Урок по английски език Музикални дейности Урок по английски език Музикални дейности
16:00 18:30 Изпращане на децата и игра по избор Изпращане на децата и игра по избор Изпращане на децата и игра по избор Изпращане на децата и игра по избор Изпращане на децата и игра по избор

Бележник

Бележка от учителя

1. Мили деца и родители, на 17.08.2020 няма да има заняти заради предстоящите празници. Отучването ще се проведе в следващата неделя.

2. Заради коронавируса и епидемичната обстановка в страната, утре курс няма да има.

 

Домашни задания

Активни домашни задания

Ученик Родител 1 Родител 2

Контакти

на родител

eMail Родител
Ева Антониева Тодорова Деана Сашева Стойчева (майка) 

Антоний Тодоров (баща)

??? 

antoniy_todorov@abv.bg

Теодор Симеонов Валериев Мартина Тошкова Ганчева (майка) 0888 884492

martina_pencheva@abv.bg

Стефания Светославова Велева Пламена Николаева Велева (майка) 0879 001161

plamena.veleva19@gmail.com

Ива Марианова Александрова Ирена Пламенова Александрова (майка) 0889302270

I_rena87@abv.bg

Ива Василева Робева Борислава Иванова Захариева (майка) 0885 845152

borislava114@yahoo.com

Ева Антониева Тодорова no student

Занятия

N

Оценка

h

Коментар

Занятие 1

15.05.2022

6

Ученика си позволява да говори прекалено много в час, обърнете внимание върху дисциплината му

Занятие 1

15.05.2022

6

Ученика си позволява да говори прекалено много в час, обърнете внимание върху дисциплината му.

Занятие 2

15.05.2022

6

Ученика си позволява да говори прекалено много в час, обърнете внимание върху дисциплината му

Теодор Симеонов Валериев no student

Занятия

N

Оценка

h

Коментар

Занятие 1

15.05.2022

6

Ученика си позволява да говори прекалено много в час, обърнете внимание върху дисциплината му

Занятие 2

15.05.2022

6

Ученика си позволява да говори прекалено много в час, обърнете внимание върху дисциплината му

Стефания Светославова Велева student 1

Занятия

N

Оценка

h

Коментар

Занятие 1

15.05.2022

6

Ученика си позволява да говори прекалено много в час, обърнете внимание върху дисциплината му

Занятие 2

15.05.2022

6

Ученика си позволява да говори прекалено много в час, обърнете внимание върху дисциплината му

Ива Марианова Александрова student 2

Занятия

N

Оценка

h

Коментар

Занятие 1

15.05.2022

6

Ученика си позволява да говори прекалено много в час, обърнете внимание върху дисциплината му

Занятие 2

15.05.2022

6

Ученика си позволява да говори прекалено много в час, обърнете внимание върху дисциплината му

Ива Василева Робева student 3

Занятия

N

Оценка

h

Коментар

Занятие 1

15.05.2022

6

Ученика си позволява да говори прекалено много в час, обърнете внимание върху дисциплината му

Занятие 2

15.05.2022

6

Ученика си позволява да говори прекалено много в час, обърнете внимание върху дисциплината му