Услуги

Учебен център „Архимед“

Занималня

Ucheben Centar Arhimed Zanimalnia

Лятна занималня за деца от 1. до 4. клас и 3. и 4. подготвителни групи на детската градина

От 6 юни до 12 септември всеки учебен ден от 7:30 до 18:30 часа

– занимания върху задължителната учебна литература;

– поддържане на училищните знания по български език и математика;

– забавни игри, изработване на украси, аранжиране;

– гледане на филми от детската, българската и световната класика;

– знания за растенията и цветята – ще се научим да ги засаждаме и отглеждаме;

– обсъждане на теми, свързани с общоприетите ценности и морал, родолюбие и родинознание.

Ucheben Centar Arhimed Zanimalnia

Учебна занималня за деца от 1. до 4. клас

През цялата учебна година всеки учебен ден от 7:30 до 18:30 часа

– подготовка за работа: преглед на взетия материал, преговор, обсъждане и отстраняване на неясноти и пропуски;

– самоподготовка: писане на домашни, усвояване на новия материал;

– проверяване, разясняване и утвърждаване на наученото с допълнителни примери и задачи;

– занимания по интереси: оцветяване, апликиране, занимателно-образователни игри;

– запознаване/гледане на филми от детската, българската и световната класика, вкл. екранизирани творби от задължителната учебна програма;

– игри на открито;

– при уговорка и възможност вземане/водене на учениците от училище до занималнята;

– тестове и занимания, развиващи социални умения, комуникативност и спокойствие;

– математика, български език, литература, рисуване.

 

Курсове

Ucheben Centar Arhimed Kursove 7 Klas

Подготовка за НВО и кандидатстване след 7. клас

От началото на октомври до началото на юнИ

Обучение в малки групи по 8 – 12 ученици с материали пред всеки от тях. Провежда се от началото на октомври до началото на юни, с висок интензитет през априлската ваканция. В края на курса се организират пробни изпити с оценяване и разбор на представянето.

 

 

Ucheben Centar Arhimed Kandidatstudenstka Podgotovka

Подготовка за кандидатстване във висши училища

От ноември

Обучение в малки групи от по 8 – 12 ученици с материали пред всеки от тях. Провежда се от началото на ноември. В края на курса се организират пробни изпити с оценяване и разбор на представянето.

Kursove-6-klas-matematika

Курсове по математика за деца от 4. до 12. клас

целогодишно

Целогодишни курсове по математика за ученици от 4. до 12. клас за учебната 2023/2024 г.

 

 

Kursove-6-klas-matematika

Индивидуални курсове по математика за деца от 4. – 12. клас.

целогодишно

Целогодишни индивидуални курсове по математика за ученици от 4. до 12. клас за учебната 2023/2024 г.

 

 

Kursove-6-klas-matematika

Курс по БЕЛ за 6. клас

целогодишно

Целогодишни курсове по БЕЛ за ученици в 6. клас за учебната 2023/2024г.

 

 

Предимства на нашите курсове

Учебен център „Архимед“

Z

Обучение в малки групи

От по 8 – 12 ученици с материали пред всеки от тях

Z

Изпитана методика

Z

Електронен дневник

Редовна обратна връзка с родителите

Z

Високопрофесионално отношение

Консултации за избор на учебни заведения

Z

Безплатни помагала

Z

Пробни изпити

В края на курса се провеждат пробни изпити с оценяване и разбор на представянето. Съвети за правилен подход към изпита

Авторите на нашата методика
Учебен център „Архимед“

Zdravka Paskaleva
Profesor Georgi Paskalev

Пламен Паскалев

Пламен Паскалев е главен асистент по математика и строителен инженер, автор на 11 научни публикации по математика и механика, на 7 сборника и ръководства за ученици и студенти и на редица статии по проблемите на образованието. Преподавал е във ВВИСУ, УНСС и 91. НЕГ – София. От 1985- та до 2010 г. е ръководител на учебен център „Архимед“, в който по методика на проф. Паскалев се обучават около 100 ученици, подготвящи се за кандидатстване във висши училища. В момента активно работи по нови учебници на издателството, ежегодна педагогическа конференция и обучения на учители.

Здравка Паскалева

Здравка Паскалева (1938 – 2017) е известен опитен специалист по математика и методика на математиката с 20-годишен учителски стаж в елитни гимназии и 10- годишен стаж като методист, с над 1000 прослушани урока на учители в различни училища. От 1985-та до 2010 г. е ръководител на Учебен център „Архимед“, в който по нейна методика се обучават около 150 ученици, подготвящи се за кандидатстване в гимназии и техникуми.

Проф. Георги Паскалев

Проф. Георги Паскалев (1932 – 2004) дълги години преподава в СУ „Св. Климент Охридски“. Той е един от основателите на Математическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, заместник-ректор на университета (1970 – 1972), дългогодишен ръководител на катедрите по математика и механика в ПУ „Паисий Хилендарски“ и ВВИСУ „Любен Каравелов“ – София. Отличава се с умението да преподава ясно и достъпно трудните математически дисциплини. Автор е на множество научни съобщения в различни области на математиката и механиката. Научен ръководител и рецензент е на много млади учени и свои колеги. Автор е на повече от 100 книги, сборници и учебници по математика. На 19.07.2004 г. Академичният съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ взема решение аудитория в университета да носи името „Професор Георги Паскалев“. Зала със същото име има и във ВВИСУ „Любен Каравелов“ – София.